Frequently Asked Questions - FAQ's

 1. Voor wie is De Nederlandse school bedoeld?
 2. Wanneer zijn de lessen?
 3. Waar is de school gevestigd? 
 4. Wat is het doel van De Nederlandse School? 
 5. Welke methode wordt gebruikt? 
 6. Waarom wordt er huiswerk gegeven? 
 7. CultuurLESdagen, waarom en wat zijn dat? 
 8. Welk leerlingvolgsysteem wordt gebruikt? 
 9. Is DNS verplicht, net zoals scholen in Nederland? 
 10. Is er communicatie met scholen/ organisaties in Nederland? 
 11. Wat moeten de leerlingen meenemen op de eerste schooldag? 
 12. Hoe verloopt de communicatie?
 13. Wat zijn de kosten ?
 

 

1. Voor wie is De Nederlandse school bedoeld?

De Nederlandse School is voor alle leerlingen (4 t/m 17 jaar) die in Nederland en/of België hebben gewoond en/of  (tijdelijk) in Zuid-Afrika verblijven.

Binnen onze Nederlandse School is er een grote variatie van kinderen in leeftijd maar ook in achtergrond en taalniveau. Dit maakt het heel dynamisch. Zo zijn er kinderen op DNS die hun hele leven al buiten Nederland of België  wonen, maar die wel de Nederlandse taal willen leren en beheersen. Daarnaast zijn er kinderen die maar voor een bepaalde periode uit Nederland of België weg zijn. Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij, eenmaal weer terug in Nederland/België, kunnen aansluiten bij het Nederlandse of Belgische onderwijs.
In de afstemming van het lesprogramma wordt hiermee door ons zoveel mogelijk rekening gehouden, zonder daarbij de algemene leerdoelstellingen in gevaar te brengen.

 

2. Wanneer zijn de lessen?

Op maandag in Johannesburg voor groep 1 en 2 van 15.00 - 17.00 uur en voor groep 3 t/m 8 en VO ook op maandag van 15.00 - 17.30 uur. 
Op dinsdag in Pretoria voor groep 1 t/m 8 en VO 
van 15.00 - 17.30 uur
Op dinsdag in Pretoria groep 'Dutch for Afrikaans speaking kids' van 15:30-17:00 uur

Uiteraard is er tussendoor even pauze om een 'frisse' neus te halen en wat te eten en te drinken. 
Wij volgen in grote lijnen het jaarrooster van de AISJ, die een korte vakantie met kerst en een lange vakantie vanaf medio juni t/m medio augustus hebben (circa 10 weken).
Voor meer informatie zie het tabblad "Schooltijden & vakantie" )


3. Waar is de school gevestigd? 

DNS heeft een vestiging in Johannesburg en Pretoria.
Onze school maakt gebruik van de klaslokalen van de American International School of Johannesburg (AISJ), in Johannesburg én in Pretoria.
  

4. Wat is het doel van De Nederlandse School? 

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Belgische kinderen die in Zuid-Afrika wonen, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland en België. Wij geven geen cursussen of conversatielessen.
Zie ook onder meer het tabblad "Missie & visie" 

 

5. Welke methode wordt gebruikt? 

We gebruiken voor de groepen 4 t/m 8 de methode Taal en Spelling op Maat. Deze methode sluit aan bij de kerndoelen. In de werkboeken staat nog eens de herhaling van de uitleg van de voorgaande les. Hierdoor zijn ouders goed op de hoogte van wat er in de klas wordt gedaan. 
Voor de kleuters gebruiken we thema's uit onder andere 'Schatkist' en wordt er een vertaalslag gemaakt uit de methode 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' en wordt verder ingebed in groep 3 en 4. 
Groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen.
Het VO werkt uit de digitale methode 'KERN Nederlands' van uitgeverij Boom. 
Uitgebreide informatie vind u onder het tabbladen "Onderbouw" en "Midden- en bovenbouw" & "VO".

Voor een eventuele NTC-R3 groep (Dutch for Afrikaans speaking kids) wordt gewerkt met de methode "Hotel Hallo
 

6. Waarom wordt er huiswerk gegeven? 

Huiswerk is essentieel bij het bijhouden van de taal. De instructie van de les wordt thuis verder ingeoefend. Wij houden hetzelfde tempo aan als de collega's in Nederland. 
Onderdeel van huiswerk wormen ook het lezen van Nederlandse boeken en boekverslagen en spreekbeurten. Op de AISJ campus hebben we een bescheiden Nederlandse bibliotheek waarvoor we ook jaarlijks nieuwe boeken aanschaffen.

 

7. CultuurLESdagen, waarom en wat zijn dat? 

De Cultuurlesdagen (circa 4 per schooljaar,  op zaterdagochtend van 09.00 tot circa 13.00) zijn een essentieel onderdeel van DNS. Wij vinden het belangrijk om een thema, verbonden aan de Nederlandse of Belgische cultuur en/of geschiedenis verder uit te diepen. De hele ochtend wordt dan Nederlands gesproken om zo met elkaar op een andere dan alleen schoolse manier om te gaan. Voor kwalitatief goed onderwijs heeft de minister vastgesteld dat 120 uur les per schooljaar een minimum vereiste is. De cultuur lesdagen zijn daar derhalve een vast onderdeel van. 
Thema's als Kinderboekenweek, aardrijkskunde en geschiedenis komen op deze dagen aan de orde. Ook worden twee van deze zaterdagen ingeruimd voor het maken van de CiTO taal toetsen.

   

 

8. Welk leerlingvolgsysteem wordt gebruikt? 

De resultaten van de cito-toetsen worden verwerkt in het Nederlandse leerlingvolgsysteem 'Parnassys'. Door het digitaal overdrachtsysteem is er een gemakkelijk uitwisseling mogelijk met scholen in Nederland die vanaf 2015 allen verplicht een CiTO- of ander leerlingvolgsysteem dienen te gebruiken. Het monitoren van de voortgang van de leerlingen blijft op die manier gewaarborgd. De uitslagen van de toetsen wordt met de ouders gecommuniceerd, maar dienen met name als handvat voor de leerkrachten om in te schatten welke leerling wat aan bijvoorbeeld extra materiaal of ondersteuning nodig heeft. Dit is een belangrijk onderdeel van het 'Opbrengstgericht werken' wat onze school als een 'rode draad' in haar programma heeft gedefinieerd.
 

9. Is DNS verplicht, net zoals scholen in Nederland? 

Nee, want in principe gaan de leerlingen naar een gewone dagschool (internationaal of lokaal). DNS valt niet onder leerplicht, maar deelnemen aan DNS is niet vrijblijvend. Borging hiervan wordt ook door het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) voorgeschreven. Eens in de 4 of 5 jaar komt er dan ook een  onderwijsinspecteur buitenland op visite. Wij verwachten dan ook dat de leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn en een optimale inzet hebben. Ons programma is intensief, omdat in relatief weinig tijd er veel stof behandeld moet worden. Thuis zal het huiswerk maken ook dan ook begeleid dienen te worden.
 

10. Is er communicatie met scholen/ organisaties in Nederland? 

Ja, als een leerling vanuit Nederland/ België, of een andere Nederlandse school elders ter wereld naar DNS hier komt, is er altijd contact mogelijk. Leerlingvolgsysteem gegevens, rapporten en andere eventuele bijzonderheden worden uitgewisseld. Daarnaast wordt DNS ondersteund door het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en gaan onze leerkrachten regelmatig op bijscholingscursus in Nederland. 
 

11. Wat moeten de leerlingen meenemen op de eerste schooldag? 

Een pen of potlood is praktisch. Daarnaast een snack voor de pauze rond 16.15 uur. Wij verzorgen het lesmateriaal, een schrift etc.
 

12. Hoe verloopt de communicatie? 


Huiswerkcommunicatie verloopt via een besloten omgeving voor ouders van DNS; het ouderportaal van Basisonline. Daarnaast vindt u er ook informatie over onderwerpen als cultuurlesdagen, planningen en overige terug. Alle leerkrachten zijn trouwens altijd voor de ouders te bereiken via dit portaal of per e-mail. De e-mail adressen kunt u vinden onder het kopje "Team".
De website, het ouderportaal en de koppelingen worden gesponsord door Parent.com. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee :-) 
 

13. Wat zijn de kosten?

De hoogte van het schoolgeld staat in directe relatie tot het aantal leerlingen dat onze school heeft. Waarbij we het bieden van kwalitatief goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs in een beperkt aantal combinatieklassen niet uit het oog willen verliezen.

We hebben de hoogte van het schoolgeld voor (augustus t/m juni) vastgesteld op:
 • Alle groepen:                 ZAR  14.000 per jaar (inclusief ZAR 1.250 startkosten)
De startkosten bestaan onder andere uit een vergoeding voor werkboeken die jaarlijks voor elk kind opnieuw worden aangeschaft.  

We durven te zeggen dat we op dit moment het meest voordelige lespakket aanbieden voor uw kinderen in Johannesburg en omstreken.
Zekere in vergelijking met de partijen die Nederlands onderwijs op afstand (online) aanbieden.
En dat terwijl uw kinderen ook nog eens extra profiteren van de interactie met andere Nederlandse of Vlaamse kinderen tijdens de les, de pauze en tijdens de CultuurLESdagen.


De kosten voor de NTC-R3 groep (Dutch for Afrikaans speaking kids) dit jaar (sept-mei) - 30 lessen van 1,5 uur zijn vastgesteld op:
 • ZAR 6,000 per jaar excl ZAR 1,300 voor boeken *

* Er is een minimum aantal kinderen nodig om dit door te laten gaan. 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline