Huiswerk

Het aantal uren NTC-onderwijs is beperkt (120 uur per jaar) en huiswerk is daarop een noodzakelijke aanvulling. Het huiswerk is in feite een onderdeel van het totale lesprogramma.
Onze leerlingen zitten een groot deel van de week in het Engelse taalgebied. De 2-2,5 uur waarin lesgegeven wordt is onvoldoende om de instructie op te nemen. Verdere oefening thuis is noodzakelijk en het is belangrijk dat ouders de kinderen hierbij motiveren.

Vanaf groep 3 wordt wekelijks huiswerk opgegeven. We doen dit om:
  • de leerlingen zelfstandig te laten oefenen met het verwerken van lesstof, waar in de klas niet altijd tijd voor is.
  • dezelfde stof nog een keer in de week aan de orde komt, zodat het inslijtingsproces beter verloopt.
Met regelmaat is de leerling verantwoordelijk voor een onderdeel van de les. Dat kan variëren van het meezingen van een liedje in groep 2 tot het houden van een boekbespreking of presentatie in de hogere groepen.
Naarmate leerlingen langer in het buitenland zijn, komen ze minder in aanraking met de Nederlandse taal. Daarom stimuleren we de communicatie tussen leerlingen en het lezen van Nederlandse boeken, tijdschriften, kranten, e-readers etc.Omdat het tot de taak van de basisschool behoort de leerlingen te leren studeren, besteden we ook regelmatig aandacht aan de juiste aanpak van het huiswerk. Hierbij geven we de volgende tips:
  • maak een huiswerkplanning en houd daarbij rekening met verjaardagen en naschoolse activiteiten
  • registreer je huiswerk goed: wat je moet doen en wanneer het klaar moet zijn
  • leerwerk moet niet in één keer gedaan worden; herhaling is de beste leermeester
  • werk netjes en nauwkeurig, dit voorkomt slordigheidsfouten

 
 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline