Werkwijze

Organisatie van de school

Op onze school wordt lesgegeven aan kinderen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs en aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen onderbouw (groep 1 t/m 4), middenbouw (groep 5 en 6) en bovenbouw (groep 7 en 8).

De leerlingen van het voortgezet onderwijs worden opgeleid tot en met de vierde klas van het VO en kunnen ook eventueel deelnemen aan het examen voor het Certificaat Nederlands als Vreemde taal (www.CnaVT.org).
Dit wordt afgenomen door één van onze leerkrachten (de kosten voor het examen zijn niet inbegrepen bij de ouderbijdrage). Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat betekent dat de lessen plaatsvinden op één middag na afloop van de dagschool.

Ook zijn er ongeveer vier keer per schooljaar zogenaamde Cultuurlesdagen; zaterdagen waarop we aan een cultuurthema (aardrijkskunde of geschiedenis) werken met de hele school.
Deze Cultuurlesdagen worden door de Onderwijsinspectie gezien als lesdagen, zijn onderdeel van het lesprogramma en derhalve verplicht.

   

 

Groepering, groepsgrootte en lesorganisatie

In onze school werken we met combinatiegroepen.
Dit heeft als voordeel dat kinderen veel in aanraking komen met kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen. In de klas werken de kinderen zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. De materialen die we gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht wordt gedaan aan de verschillen tussen kinderen.
 
Bij de intake wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het niveau van de beheersing van de Nederlandse taal door het kind. Op basis daarvan wordt bepaald in welke richting het kind moet worden geplaatst. Onze school heeft ervoor gekozen onderwijs aan te bieden voor alleen NTC Richtingen 1 en 2. 


 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline