Het Team


   Titia Tabak 

   - directeur
   - leerkracht 7/8 JNB
   - leerkracht 5 - VO PTA
 
+27 (0)72 219 8805
 directeurdnsjp@gmail.com


 
 

   Thea van Dam 

   - leerkracht groep 1/2 JNB
   - leerkracht groep 2 PTA
   
theavdam1@gmail.com


 

   Rita van 't Hof 

   - leerkracht groep 3/6 JNB
   - leerkracht groep 3/4 PTA
 
rita.vhof@gmail.com  

 
 

   Katrien De Brabander

   - leerkracht groep 4/5 JNB
    
katrien_debrabander@yahoo.com 

 
  Anita Smits
- leerkracht VO JNB
 
  anitasmits20@gmail.com

Wijze van vervanging

Er kunnen redenen zijn waardoor leerkrachten niet aanwezig zijn, zoals ziekte of het volgen van cursussen. In de regel zal de vervanging intern worden opgelost, om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen vanwege afwezigheid van de leerkracht lessen moeten verzuimen.
DNS werkt met een vaste poule van inval-leerkrachten.


 

Facebook

Powered by BasisOnline