Het Team


   Titia Tabak 

   - directeur
   - leerkracht 7/8 JNB
   - leerkracht 5 - VO PTA
 
+27 (0)72 219 8805
 directeurdnsjp@gmail.com


 
 

   Thea van Dam 

   - leerkracht groep 1/2 JNB
   - leerkracht groep 2 PTA
   
theavdam1@gmail.com


 

   Rita van 't Hof 

   - leerkracht groep 3/6 JNB
   - leerkracht groep 3/4 PTA
 
rita.vhof@gmail.com  

 

Wijze van vervanging

Er kunnen redenen zijn waardoor leerkrachten niet aanwezig zijn, zoals ziekte of het volgen van cursussen. In de regel zal de vervanging intern worden opgelost, om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen vanwege afwezigheid van de leerkracht lessen moeten verzuimen.
DNS werkt met een vaste poule van inval-leerkrachten.


 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline