Nuttige adressen

Stichting NOB
Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg
Nederland
Tel: +31 (0)70 386 66 46
StichtingNOB@snob.nl
www.stichtingnob.nl

Inspecteur Onderwijs Buitenland
Rijksinspectiekantoor Breda
Postbus7447
4800 GK Breda
Nederland

Tel:  +31 (0)76 524 44 77
Fax: +31 (0)76 520 16 00


Vertrouwensinspecteur
Rijksinspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Nederland

Tel: + 31 (0)30 669 06 00


Vertrouwenspersoon
De school heeft tevens een vertrouwenspersoon, woonachtig in Johannesburg:
Marieke Schreuder
Tel: +27 (0)83 603 09 48

 
 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline