Onderbouw

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling.

Daarom werken we met zogenaamde tussendoelen beginnende geletterdheid. Dit zijn tussendoelen voor de taal-, lees-, en schrijfontwikkeling.

Aan de hand van thema's komen alle aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde. Kinderen leren beter tijdens voor hen betekenisvolle situaties, en in het kader van een thema wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat. 
Daarnaast is er veel aandacht voor het samenspelen en spreken en expressie.

  

Lesmethode

Wij gebruiken onder meer de methode 'Schatkist'.
Daarnaast gebruiken we en een vertaalslag van 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' voor groep 1 en 2.

De leerkracht stuurt iedere week een bericht waarin aangegeven staat wat er die les aan bod gekomen is (vaak met een link naar liedjes, werkbladen, enz) zodat ouders daar thuis nog op terug kunnen komen met hun kind.

 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline