Inschrijven / Aanmelden / Kosten

Leerlingen aannamebeleid

NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Wij hebben er als Nederlandse school voor gekozen alleen kinderen aan te nemen die voldoende Nederlands verstaan en spreken om de lessen te kunnen volgen. We richten ons op NTC-R1 & NTC-R2 niveau.

Inschrijving nieuwe leerlingen voor Nederlans onderwijs in Johannesburg of Pretoria (Zuid-Afrika)


Dit schooljaar starten we voor het eerst met een NTC-R3 klasje , Nederlands als vreemde taal met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland of België (Dutch class for Afrikaans speaking kids age 6-12)
Deze klassen zijn op dinsdags in Pretoria.Om te bekijken of een kind in aanmerking komt voor onderwijs op onze school, wordt in principe een intakegesprek gehouden met de ouders. Natuurlijk lukt dit niet altijd, bijvoorbeeld als de ouders voor aankomst niet de gelegenheid zijn een persoonlijke afspraak te hebben met DNS. 
Altijd wordt aan de ouders gevraagd het leerlingendossier van de vorige Nederlandse of Belgische school mee te nemen dan wel per e-mail op te sturen. Hierin zijn bij voorkeur opgenomen:

  • Het onderwijskundig rapport (af te geven door vorige school).
  • Recente toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem (bijvoorbeeld CITO of anders).
  • Een kopie van het laatste schoolrapport.
Er wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral van zijn/haar niveau van het beheersen van de Nederlandse taal. Soms zijn aanvullende toetsen noodzakelijk om een juist beeld van het taalniveau van de leerling te krijgen. Indien er zich sociaal/emotionele problemen voordoen, behouden we ons het recht voor kinderen niet (meer) toe te laten tot onze school. Dit omdat het programma in 2, of 2 ½ uur zo vol zit, dat er nauwelijks tijd over blijft voor de juiste begeleiding.
 

Kosten?

De hoogte van het schoolgeld staat in directe relatie tot het aantal leerlingen dat onze school heeft. Waarbij we het bieden van kwalitatief goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs in een beperkt aantal combinatieklassen niet uit het oog willen verliezen.

Voor de NTC-R1/2 groepen hebben we de hoogte van het schoolgeld voor 2019 - 2020 (aug-jun) vastgesteld op:
  • Groep 1 en 2 JHB:          ZAR  8.730 per jaar (inclusief ZAR 1.250 startkosten)
  • Alle andere groepen:      ZAR  10.260 per jaar (inclusief ZAR 1.250 startkosten)
De startkosten bestaan onder andere uit een vergoeding voor werkboeken die jaarlijks voor elk kind opnieuw worden aangeschaft.  

We durven voor het schooljaar 2019/2020 met zekerheid te zeggen dat we op dit moment het meest voordelige lespakket aanbieden voor uw kinderen in Johannesburg en omstreken.
Zekere in vergelijking met de partijen die Nederlands onderwijs op afstand (online) aanbieden.
En dat terwijl uw kinderen ook nog eens extra profiteren van de interactie met andere Nederlandse of Vlaamse kinderen tijdens de les, de pauze en tijdens de CultuurLESdagen.

De kosten voor de NTC-R3 groep (Dutch for Afrikaans speaking kids) dit jaar (sept-mei) - 30 lessen van 1,5 uur - zijn vastgesteld op:
  • ZAR 5,000 per jaar + ZAR 1,300 voor boeken *
* Er is een minimum aantal kinderen nodig om dit door te laten gaan. 
 

Wilt u uw kind(eren) inschrijven? 

Dan kunt u online het Inschrijfformulier 2019-2020 invullen.
Inschrijven voor Nederlands basis of voortgezet onderwijs in Johannesburg en Pretoria
Wilt u toch liever het inschrijfformulier uitprinten en apart invullen, dan kunt u hier het document downloaden.Inschrijven voor De Nederlandse School in Johannesburg en Pretoria (Zuid-Afrika)

Heeft aanvullende vragen, dan kunt u contact opnemen met:

    Titia Tabak
    Directeur/Leerkracht
    +27 (0)72-2198 805

    directeurdnsjp@gmail.com

Voor andere contactpersonen en telefoonnummers of e-mail adressen, verwijzen wij u naar het tabblad "Team" of "Bestuur".
 

Ander niveau?

Bent u op zoek naar Nederlandse les op een ander niveau, voor oudere kinderen of voor uzelf, dan hebben wij hiervoor op dit moment geen vast aanbod. Wel doet het DNS via deze site haar best om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bent u voor uzelf of uw kinderen op zoek naar een leerkracht Nederlands?
Neem dan contact op ons op. Misschien kunnen we u verder helpen?


 

Facebook

Powered by BasisOnline