Inschrijven / Aanmelden / Kosten

Leerlingen aannamebeleid

NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Wij hebben er als Nederlandse school voor gekozen alleen kinderen aan te nemen die voldoende Nederlands verstaan en spreken om de lessen te kunnen volgen. We richten ons op NTC-R1 & NTC-R2 niveau (= NT1, Nederlands als 1e taal))

Inschrijving nieuwe leerlingen voor Nederlans onderwijs in Johannesburg of Pretoria (Zuid-Afrika)


Afhankelijk van het aantal aanmeldingen starten we een NTC-R3 klas, Nederlands als vreemde taal met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland of België (Dutch class for Afrikaans speaking kids age 7-12)


Om te bekijken of een kind in aanmerking komt voor onderwijs op onze school, wordt in principe een intakegesprek gehouden met de ouders. Natuurlijk lukt dit niet altijd, bijvoorbeeld als de ouders voor aankomst niet de gelegenheid zijn een persoonlijke afspraak te hebben met DNS. 
Altijd wordt aan de ouders gevraagd het leerlingendossier van de vorige Nederlandse of Belgische school mee te nemen dan wel per e-mail op te sturen. Hierin zijn bij voorkeur opgenomen:

  • Het onderwijskundig rapport (af te geven door vorige school).
  • Recente toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem (bijvoorbeeld CITO of anders).
  • Een kopie van het laatste schoolrapport.
Er wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral van zijn/haar niveau van het beheersen van de Nederlandse taal. Soms zijn aanvullende toetsen noodzakelijk om een juist beeld van het taalniveau van de leerling te krijgen. Indien er zich sociaal/emotionele problemen voordoen, behouden we ons het recht voor kinderen niet (meer) toe te laten tot onze school. Dit omdat het programma in 2, of 2 ½ uur zo vol zit, dat er nauwelijks tijd over blijft voor de juiste begeleiding.
 

Kosten?

De hoogte van het schoolgeld staat in directe relatie tot het aantal leerlingen dat onze school heeft. Waarbij we het bieden van kwalitatief goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs in een beperkt aantal combinatieklassen niet uit het oog willen verliezen.

Voor de NTC-R1/2 groepen varieert de hoogte van het schoolgeld enigszins, maar ligt rond de
ZAR  12.000 per jaar (exclusief ZAR 1.500 startkosten)
De startkosten bestaan onder andere uit een vergoeding voor werkboeken die jaarlijks voor elk kind opnieuw worden aangeschaft. De startkosten dienen aan het eind van het voorgaande schooljaar, of bij aanmelding betaald te worden

We durven met zekerheid te zeggen dat we op dit moment het meest voordelige lespakket aanbieden voor uw kinderen in Johannesburg en omstreken.
Zekere in vergelijking met de partijen die Nederlands onderwijs op afstand (online) aanbieden.
En dat terwijl uw kinderen ook nog eens extra profiteren van de interactie met andere Nederlandse of Vlaamse kinderen tijdens de les, de pauze en tijdens de CultuurLESdagen.

De kosten voor de NTC-R3 groep (NT2, Dutch for Afrikaans speaking kids) liggen rond de
  • ZAR 5,500 per jaar (+ ZAR 1,500 voor de boeken, de boeken zijn dus exclusief)
  • 30 lessen van 1,5 uur *
Neem contact op met de directeur indien u geinteresseerd bent in deze NT2-aanbieding.

* Er is een minimum aantal kinderen nodig om dit door te laten gaan. 
 

Wilt u uw kind(eren) inschrijven? 

Dan kunt u het Aanmeld- en Inschrijfformulier DNS 2023-2024.doc invullen en retourneren aan directeurdnsjp@gmail.com

Inschrijven voor Nederlands basis of voortgezet onderwijs in Johannesburg en Pretoria

Bij inschrijving op onze school gelden Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden DNS
Inschrijven voor De Nederlandse School in Johannesburg en Pretoria (Zuid-Afrika)

Heeft aanvullende vragen, dan kunt u contact opnemen met:

    Titia Tabak
    Directeur/Leerkracht
    +27 (0)72-2198 805

    directeurdnsjp@gmail.com

Voor andere contactpersonen en telefoonnummers of e-mail adressen, verwijzen wij u naar het tabblad "Team" of "Bestuur".
 

Ander niveau?

Bent u op zoek naar Nederlandse les op een ander niveau, voor oudere kinderen of voor uzelf, dan hebben wij hiervoor op dit moment geen vast aanbod. Wel doet het DNS via deze site haar best om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bent u voor uzelf of uw kinderen op zoek naar een leerkracht Nederlands?
Neem dan contact op ons op. Misschien kunnen we u verder helpen?


 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline