Sponsoring

Het Nederlandse Kabinet heeft wel sinds 2018 weer een bijdrage voor Nederlands onderwijs in het buitenland toegekend, na 3 jaar geen subsidies. Hoe dit in de toekomst zich zal ontwikkelen is nog onduidelijk. Daarom staat DNS open voor sponsoring om een gezonde financiële basis en kwalitatief goed onderwijs te kunnen waarborgen. 

Nu en wellicht in de toekomst zijn er steeds meer zaken waar helaas ontoereikend budget voor is. Sponsoring is een manier om aan extra geld te komen om juist aanvullende doelen te realiseren. De belangen van de kinderen en de visie van de school staan bovenaan bij het aangaan van mogelijke samenwerkingen. 
Voor informatie kunt u contact opnemen het iemand van het Bestuur.

In februari 2009 hebben besturen- en ouderorganisaties in Nederland een convenant gesloten met het Nederlands Ministerie van Onderwijs. Het convenant is een aanscherping van eerder gemaakte afspraken over sponsoring in het onderwijs. 

De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van de wetgeving op dit punt.

► Meer informatie over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs

Hieronder staan de gemaakte afspraken:

  • Sponsoring past binnen de doelstellingen van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod of kwaliteitseisen die de school stelt;
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
  • Sponsoring is niet schadelijk voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
  • Sponsoring appelleert niet aan gevoelens van angst of bijgelovigheid en is niet misleidend;
  • De middelen die een school via sponsoring ontvangt worden ingezet voor extra's. Kernactiviteiten mogen niet afhankelijk zijn van sponsoring;
  • Partijen streven een gezonde leefstijl van kinderen na bij sponsoring;
  • In lesmateriaal is geen reclame opgenomen. Bij andere reclame-uitingen is geen sprake van onvolledige of subjectieve informatie;
  • Sponsorgelden worden apart geadministreerd in de boekhouding van de school;
  • Alle betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wanneer er sprake is van sponsoring;
  • Sponsoring wordt in het Bestuur aan de orde gesteld.

 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline