Uitgangspunten CultuurLESdag

De lesdagen over de Nederlandse en Belgische cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse en Belgische cultuur. Mede ook om bij te dragen aan een succesvolle terugkeer naar Nederland. De lessen cultuur worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de taallessen. Daarom hebben wij een aantal keer per jaar een cultuurLESochtend, die volledig wordt gewijd aan een bepaald thema.

Voorbeelden van thema's zijn:

  • Geschiedenis (Het verzet, Hollandse Helden, e.d.), 
  • Aardrijkskunde (Water, Energie) en natuurlijk ook
  • De Kinderboekenweek


Sinds schooljaar 2014-2015 worden ook de CiTO toetsen op deze cultuurlesdagen afgenomen (2x per schooljaar). 


Een cultuurlesdag/CiTOdag op De Nederlandse School wordt 4 x per jaar op een zaterdag gehouden, van 09.00 tot 13.00 uur. De locatie is altijd één van de campussen van de AISJ. Omdat het grootst aantal leerlingen in Johannesburg woont, vindt de cultuurlesdag 3 x per jaar plaats in Johannesburg en 1 x per jaar in Pretoria.
 
De cultuurlesdagen zijn een vast onderdeel van De Nederlandse School (DNS) en worden meegeteld in het totaal aantal lesuren die nodig zijn binnen het raamwerk van kwalitatief goed onderwijs en die de onderwijsinspectie aan ons stelt als Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) school. 
Ze zijn derhalve een verplicht onderdeel van het lesprogramma.
 
                
 
            

Meestal kiest DNS voor een overkoepelend thema. De leerkrachten verzorgen daarbinnen een programma geschikt voor de leeftijd en wat aansluit bij de belevingswereld en niveau. 
Deze cultuurLESdagen hebben voor de lagere groepen ook een iets andere invulling dan voor de hogere groepen. Voor deze laatste groep zal aan de thema's meer op een projectmatige manier invulling gegeven worden.

Onze uitgangspunten bij de invulling zijn:
  1. Het thema moet een NL / BE link hebben op het gebied van aardrijkskunde / geschiedenis.
  2. In principe geen overlapping met de dagschool of activiteiten die men naar verwachting geregeld thuis doet.
  3. Moet karakter taal hebben (Nederlands)
  4. Moet de interactie tussen de leerlingen bevorderen dmv cooperatieve werkvormen, waar we op de maandag / dinsdag zelden tijd voor hebben.
  5. Moet leerzaam en leuk zijn; de volgorde van beide woorden mag ook omgedraaid.
De cultuurlesdagen zijn een belangrijke toevoeging voor DNS:
De gehele ochtend praten, samenwerken en opdrachten uitvoeren in/d.m.v. het Nederlands. Leren over Nederlandse / Belgische onderwerpen die op de dagschool niet aan de orde komen. De medeleerlingen en de leerkracht op een andere manier bezig zien.

   

Via het tabblad Filmpjes kunt u een kleine indruk krijgen van de verschillende cultuurLESdagen die we afgelopen jaren hebben gehad.

De leerkrachten besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van een kwalitatief goed programma. Vaak wordt leuk lesmateriaal aangeschaft of gekopieerd. Klassen kunnen in verband met groepsopdrachten etc. samengevoegd worden.
Wij vinden het respectvol naar de leerkracht toe vooraf tijdig te weten als uw kind onverhoopt de cultuurlesdag niet kan bijwonen.

De geplande cultuur- en CiTO dagen voor 2018-2019:

De cultuurdagen starten om 09:00 uur en duren tot 13:00 uur

Zaterdag 27 oktober 2018   - Pretoria  - CultuurLESdag thema: Geschiedenis
Zaterdag 26 januari 2019
 
 - Johannesburg
 
 - Citotest- (groep 2 t/m 8)
   + info-bijeenkomst ouders en bestuur (12:00-13:00) 
Zaterdag 9 maart 2019
 
 - Johannesburg
 
 - Cito toets begrijpend lezen (groep 1 t/m 8)
   + CultuurLESdag thema: Aardrijkskunde
Zaterdag 25 mei 2019
 
 - Johannesburg
 
 - Cito-testdag (groep 1 t/m 7)
   + Koffiebijeenkomst ouders en bestuur (12:00-13:00)


 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline