Inschrijfformulier 2019/2020

Leerling 1
Zo ja;
Leerling 2
Zo ja;
Leerling 3
Zo ja;
Ouders
Ouder / Verzorger 1 (eerste contactpersoon)
 
Ouder / Verzorger 2 ('tweede' contactpersoon)
 
Contactgegevens

Woonadres

Postadres

Bereikbaarheid

Noodgevallen

Bijzonderheden
Schoolgeld 2019/2020

Groep 1 en 2 JNB:          ZAR   8.730  per jaar (incl. ZAR 1.250 startkosten)
Alle andere groepen:      ZAR   10.260 per jaar (incl. ZAR 1.250 startkosten)

Indien u in de loop van een periode de school verlaat bent u niet het volledige schoolgeld voor dat jaar verschuldigd. Wel de ZAR 1.250,- per ingeschreven leerling (startkosten)
De startkosten bestaan onder andere uit een vergoeding voor werkboeken die jaarlijks voor elk kind opnieuw worden aangeschaft.

Mocht uw kind nog niet direct starten op DNS, omdat het nog net te jong is of om een andere reden "er nog niet klaar voor is", dan kunnen we u wel aanbieden dat het op afstand toch al een beetje kan meedraaien en kennismaken.
De leerkracht zal u dan met huiswerk, linkjes of werkjes op de hoogte houden via het besloten Ouderportaal, zodat u toch alvast thuis met uw kind aan de slag kunt gaan.
Wij vragen hier een vergoeding van ZAR 300 voor in de vorm van administratiekosten.
Indien dit voor een periode van 5 maanden of korter is voor aanvang, dan wordt bedrag verrekend met het schoolgeld van het kind zodra het start.


Ik verklaar dat mijn kind(eren) niet bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling ingeschreven staan.
 

Vergeet u a.u.b. niet de volgende documenten bij dit formulier te voegen:
 

En, indien beschikbaar: 
Communicatie
 
  
Verzekering / aansprakelijkheid

De Nederlandse school in Zuid-Afrika heeft een WA-verzekering, maar géén ongevallenverzekering.
 
Ik verklaar, dat ik hiervan op de hoogte ben en dat ik de Nederlandse school niet aansprakelijk zal stellen voor ongevallen van mijn kinderen tijdens lesuren of uitjes van de school.
 
* Verplichte velden

Facebook

Powered by BasisOnline