Het niveau NTC-onderwijs

Het Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs maken wij onderscheid tussen NTC-Richting 1, 2 en 3.

NTC-Richting 1(= NT1): Onderwijs gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en België

Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en België en moet een terugkeer in het Nederlandse en Belgische onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd onder meer in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen. Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie; De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal.
  • De leerling heeft het niveau van leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Meestal is het Nederlands de eerste (meest gesproken) thuistaal.
  • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd tenminste het niveau van het einde van de basisschool beheersen.

NTC-Richting 2 (= NT1):

Het doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of België. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder valt vaak samen met de dagschooltaal. Deze taal zal de dominante taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis wel Nederlands spreken, maar over het algemeen zal in het gezin een andere taal dominant zijn. De nadruk in het NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands. 
  • De leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Meestal is het Nederlands de tweede thuistaal.
  • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen zal hij op uiterlijk 14-jarige leeftijd het niveau van het einde van de basisschool  beheersen..

NTC-Richting 3; Dutch class for Afrikaans speaking kids (= NT2)

Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland of België. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet of nauwelijks beheersen. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid.
  • De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland.
  • Meestal spreken de kinderen thuis maar af en toe Nederlands.
  • Of en wanneer de leerling het niveau van het einde van de basisschool  beheerst, verschilt per individuele leerling.
 

Ander niveau?

DNS biedt Nederlandse les voor Nederlandstalige leerlingen van 4 tot 16 jaar (NTC-R1/2)
Dit schooljaar zijn we gestart met een aparte klas Nederlands als vreemde taal met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland of België, NTC-R3 (Dutch class for Afrikaans speaking kids age 6-12 years)

Bent u op zoek naar Nederlandse les op een ander niveau, voor oudere kinderen of voor uzelf, dan hebben wij hiervoor op dit moment geen vast aanbod. Wel doet het DNS via deze site haar best om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bent u voor uzelf of uw kinderen op zoek naar een leerkracht Nederlands?
Neem dan contact op ons op. Misschien kunnen we u verder helpen?

 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline