Informatievoorziening aan ouders

De school vindt het van groot belang om de ouders/verzorgers zo veel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. 
 

►  Website & ouderportaal
DNS streeft ernaar om, via de website, ouders van bestaande leerlingen en aankomende leerlingen, goed te kunnen informeren en makkelijk inzicht te kunnen geven in wat er van DNS verwacht kan worden en de activiteiten op school. 

Onze school maakt gebruik van een online ouderportaal van Basisonline.
Via deze veilige en afgeschermde omgeving voor ouders, heeft u altijd toegang tot zaken als, klassenoverzichten, kalender, berichten van de leerkrachten en huiswerk.

Vanaf groep 3 heet het huiswerk en in het VO worden de ouders en leerlingen van de planning op de hoogte gebracht.
Het huiswerkdocument in het PO vermeldt ook wat de leerlingen in de klas hebben gedaan, wat de planning is voor de volgende keer en een bericht voor ouders kan toegevoegd zijn. Op die manier proberen we de ouders zo goed mogelijk te informeren en de stroom informatie zo beperkt mogelijk te houden.
Onder de tab 'Werkwijze' vind u uitgebreidere informatie over huiswerk.

Zowel bij de website als het ouderportaal volgt DNS adviezen van het NOB en Basisonline mb.t. de privacy- en veiligheidsrichtlijnen.

Mocht u vragen, tips of suggesties hebben, dan horen we dat vanzelfsprekend graag.
Voor vragen kunt u terecht bij secretarisdnsjp@gmail.com


►  Informatiemiddag voor groep 3 en VO
Omdat de overgang van groep 2 naar 3 en van groep 8 naar VO groot is, zal er aan het begin van het schooljaar een kwartier ingeroosterd worden om ouders over de veranderingen en verschillen van de betreffende groep te informeren. Dit zal meestal de tweede lesdag zijn van 17.15 - 17.30 uur.
 
►  10-minuten gesprekkenOudergesprekken op De Nederlandse School in Johannesburg en Pretoria Het contact tussen de school en de ouders over de ontwikkeling van uw kind vindt onder andere plaats door 2 maal per jaar "10 - minutengesprekken" te organiseren. 
Deze 10-minutengesprekken vinden begin februari en begin juni plaats en zijn gekoppeld aan het rapport. Er is dan de mogelijkheid de resultaten van het werk te bekijken en de ontwikkeling van het kind te bespreken. Uiteraard kunt u gedurende het hele jaar een gesprek met de leerkracht aanvragen.


►  Tussentijdse schriftelijke evaluatie
Omdat de tijd tot aan het eerste rapport en cito-uitslagen lang is, stuurt de leerkracht u begin november een overzicht met informatie over hoe het met uw kind op school gaat.
Hierin wordt kort aangegeven wat de bevindingen en resultaten zijn tot dan toe. Wilt u naar aanleiding hiervan een gesprek met de leerkracht aanvragen, dan kan dat op facultatieve basis.►  Tussentijds overleg of bijzondere omstandigheden
Uiteraard kunnen ook tussentijdse afspraken gemaakt worden met de leerkrachten.
Incidenteel gaan wij op huisbezoek bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van het kind of op verzoek van de ouders.


 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline