Schoolgids en schoolplan

Schoolgids 2021-22

Onze website bevat al heel veel informatie.
Wilt u toch liever alles thuis op de bank doorlezen, dan kunt u uiteraard ook onze Schoolgids DNS 2021-22 downloaden of online doorbladeren.
 


Schoolplan 2021-2025

Het schoolplan beschrijft het beleid dat De Nederlandse School voor een periode van vier jaar wil voeren met betrekking tot de kwaliteit van het NTC-onderwijs; Ons lange termijn plan.
Met andere woorden: waar staan we als school in 2021 en waar willen we naartoe in 2025; onze doelstellingen en speerpunten.

Enerzijds streeft DNS naar optimale aansluiting bij het onderwijs in Nederland. Anderzijds geven wij zoveel als mogelijk een eigen invulling aan ons onderwijs. Daarbij houden wij rekening met de specifieke situatie van onze locatie in Zuid-Afrika.
We zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. 
En als laatste is het schoolplan ook bedoeld als verantwoording aan de Stichting NOB en de overheid.

  U kunt hier het Schoolplan 2021 - 2025.pdf downloaden.

 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline