Missie & Visie

Missie en visie van De Nederlandse School in Johannesburg en Pretoria (Zuid-Afrika)Missie 

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse Taal bij Nederlandse en Belgische kinderen die in Zuid-Afrika wonen, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland en België.
DNS richt zich op de door het Nederlands Ministerie van Onderwijs vastgestelde kerndoelen. Deze geven
richtlijnen en minimumeisen voor het aanbod en het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

Om de aansluiting met Nederland en België, en het onderwijs daar, zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal, ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

Onze school kent een 2-tal uitgangspunten die belangrijk zijn voor onze identiteit:
  • Alle leerlingen zijn gelijkwaardig.
  • Wij respecteren ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Visie

De visie van de school is het waarborgen van de beschikbaarheid van kwalitatief goed onderwijs door gediplomeerde leraren voor alle leerlingen op het niveau van NTC-R1 en NTC-R2 voor de regio Johannesburg en Pretoria.
Dit betreft voor het Primair Onderwijs (PO) de groepen 1 t/m 8 en voor het Voortgezet Onderwijs (VO) de groepen 1 t/m 4.


Dit schooljaar zijn we voor het eerst gestart met een aparte klas Nederlands als vreemde taal met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland of België, NTC-R3, (Dutch class for Afrikaans speaking kids age 6-12 years)
 

Facebook

Powered by BasisOnline