Missie & Visie

Missie en visie van De Nederlandse School in Johannesburg en Pretoria (Zuid-Afrika)

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Belgische kinderen die in Zuid-Afrika wonen, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland en België.

Missie
Samen werken aan een kansrijke toekomst; zien en gezien worden, houvast bieden en ruimte laten, verantwoordelijkheid nemen en dragen.

Visie
Onderwijs is nooit stilstaan. Door met elkaar onderwijs te bespreken en informatie te delen over onderwijs, blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, kunnen we nieuwe dingen uitproberen waarvan we denken dat die bij De Nederlandse School passen en blijven we elke dag leren en aanpassen.

We gebruiken de lesmethode Schatkist (groep 1/2), Veilig Leren Lezen (groep 3) en 'Taal en Spelling op Maat' (groep 4 t/m 8). Voor de laatste methode is gekozen met name omdat deze methode werkboeken bevat met een herhaling van de instructie, zodat leerling en ouder dit op dezelfde manier thuis kunnen terugzoeken, dan wel uitleggen. De methode wordt voor begrijpend lezen aangevuld met Nieuwsbegrip vanaf groep 4. Voor het VO hanteren we de methode 'KERN Nederlands' met aanvullende opdrachten, debat en leesboeken.


 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline