De School

De Nederlandse School in Johannesburg en Pretoria (DNS) is een NTC school (Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur), is opgericht in de jaren '80, en nu alweer een heel aantal jaren een professionele school met alleen gediplomeerde leerkrachten.
De school maakt (normaal gesproken) gebruik van de klaslokalen van de American International School in Johannesburg en Pretoria. In verband met de pandemi is er een andere oplossing gevonden.

Binnen DNS is er een grote variatie van Nederlandse kinderen in leeftijd maar ook in achtergrond en taalniveau. Dit maakt het heel dynamisch. Zo zijn er kinderen op DNS die hun hele leven al buiten Nederland of België wonen, maar die wel de Nederlandse taal willen blijven beheersen.
Daarnaast zijn er kinderen die maar voor een bepaalde periode uit Nederland of België weg zijn. Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij, eenmaal weer terug in Nederland of België kunnen aansluiten bij het Nederlandse onderwijs.   

In de afstemming van het programma wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden, zonder daarbij de algemene leerdoelstellingen in gevaar te brengen. We richten ons dan ook op het niveau van NTC-R1 & NTC-R2 onderwijs (= NT1)

Al vanaf 2012 volgen een aantal van onze leerkrachten (fysiek / online) de bijscholingsdagen van het NOB (Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland.) 
De Nederlandse School heeft als leidraad voor het monitoren van (toets)gegevens gekozen voor "Opbrengstgericht Werken". Dit gecombineerd met de principes van Marzano en John Hattie, waarbij het stellen van doelen en reflecteren centraal staan, zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Door het volgen van dergelijke cursussen zijn onze leerkrachten nog beter in staat het maximale resultaat uit het onderwijs te halen. Zo blijft DNS ook up-to-date met de huidige ontwikkelingen.

 

De sfeer in school

Onze basis is dat we alle leerlingen op een positieve manier benaderen en iedere leerling op zijn eigen kwaliteiten willen aanspreken. 
Het onderhouden van contact met de ouders vindt op allerlei manieren plaats;
tijdens het halen of brengen van de leerlingen, via nieuwsbrieven, tien minuten gesprekken, het ouderportaal, email etc. 
Verder proberen we u als ouders zoveel mogelijk te betrekken bij feesten, vieringen en cultuurlesdagen
Via onze Facebook pagina houden we u ook graag van allerlei weetjes en ontwikkelingen op de hoogte.
Wist je trouwens dat Parent.Com De Nederlandse School sponsort in de vorm van website, ouderportaal en koppelingen met voor de school essentiele andere aanbieders? Hartelijk dank daarvoor Parent.com!


  

 

Nieuws van de Nederlandse School

Facebook

Powered by BasisOnline