Inschrijfformulier 2020/2021

Leerling 1
Zo ja;
Leerling 2
Zo ja;
Leerling 3
Zo ja;
Ouders
Ouder / Verzorger 1 (eerste contactpersoon)
 
Ouder / Verzorger 2 ('tweede' contactpersoon)
 
Contactgegevens

Woonadres

Postadres

Bereikbaarheid

Noodgevallen

Bijzonderheden
Schoolgeld 2020/2021

Groep 1 en 2:               ZAR   11.888  per jaar (excl. ZAR 1.500 startkosten)
Alle andere groepen:     ZAR   11.888 per jaar (excl. ZAR 1.500 startkosten)

Indien u in de loop van een periode de school verlaat bent u niet het volledige schoolgeld voor dat jaar verschuldigd. Wel de ZAR 1.500 per ingeschreven leerling (startkosten)
De startkosten bestaan onder andere uit een vergoeding voor werkboeken die jaarlijks voor elk kind opnieuw worden aangeschaft.

Mocht uw kind nog niet direct starten op DNS, omdat het nog net te jong is of om een andere reden "er nog niet klaar voor is", dan kunnen we u wel aanbieden dat het op afstand toch al een beetje kan meedraaien en kennismaken. Wilt u hiervoor contact opnemen met onze directeur, directeur@dnsjp@gmail.com?


Ik verklaar dat mijn kind(eren) niet bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling ingeschreven staan.
 

Vergeet u a.u.b. niet de volgende documenten bij dit formulier te voegen:
 

En, indien beschikbaar: 
Communicatie
 
  
Verzekering / aansprakelijkheid

De Nederlandse school in Zuid-Afrika heeft een WA-verzekering, maar géén ongevallenverzekering.
 
Ik verklaar, dat ik hiervan op de hoogte ben en dat ik de Nederlandse school niet aansprakelijk zal stellen voor ongevallen van mijn kinderen tijdens lesuren of uitjes van de school.
 
* Verplichte velden

Facebook

Powered by BasisOnline